Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2018-05-14 09:39:47
View Count: 27519

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlikdə ola bilər. Bu vəziyyət ümumiyyətlə aorta qapaq çatışmazlığı ilə birlikdə yaranır və ya aorta qapağındakı ciddi darlıq gec dövrdə aorta kökünü genişləndirmiş ola bilər. Səbəbi nə olursa olsun, genişlənən aorta kökünün qapaqla birlikdə dəyişməsinə Bentall Əməliyyatı deyilir.

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

1968-ci ildə Bentall tərəfindən ilk dəfə təsvir edilən və tətbiq olunan bu prosedura (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC47179...) ürək cərrahiyəsinin kompleks əməliyyatları arasındadır. Çünki burada yalnız aorta anevrizması yoxdur. Aşağıdakı şəkildə də görə biləcəyiniz kimi, aorta anevrizması bu vəziyyətdə aorta kökünə yayılmışdır. Aorta kökündə isə aorta qapaq və ürəyi bəsləyən arteriyalar yəni koronar arteriyalar mövcuddur. Onlar da genişlənməyə məruz qalır və bu səbəblə cərrahi sahəsinə daxil olurlar. Aorta kökü ümumiyyətlə incə divarlı bir quruluşa malikdir və aorta damarının geniş kurvaturuna (böyük bucaqlı qisiminə) doğru genişlənmə göstərir. Aorta anevrizmasının ən qorxulan komplikasyonu, damarın partlaması (rüptür) və ya içinə doğru yırtılması (cırılması) (disseksiya) hadisəsidir. Bu səbəblə, müəyyən bir diametrə çatan asendan aorta damarı mütləq cərrahi müalicə ilə dəyişdirilməlidir. Bu gün aortanın bu cür anevrizması üçün hələlik girişimsel bir müalicə (yəni əməliyyatsız başqa üsullar ilə) tapılmamışdır.

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik KəsiGenişlənən aortanın diametri > = 55 mm olduğunda Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Kılavuzlarına görə mütləq əməliyyat edilməsi lazımdır. Ancaq bəzi xüsusi vəziyyətlərdə, diametri > = 50 mm üzərinə çıxdığında labil yüksək təzyiq və/və ya Marfan sindromu olan hadisələrdə, bağ toxuması zəifliyi təsbit edilən, bu cür genetika xəstəliklərin olduğu hadisələrdə potensial bir risk artımı olduğu üçün, mütləq erkən qoruyucu əməliyyat formaları mövcuddur (http://vascular-endovascular-surgery.imedpub.com/c...).

Aorta anevrizmasının təspit edilməsi ekokardioqrafiya ilə aparılır. Lakin, yüksək həlli kompüterləşdirilmiş opaklı tomoqrafiya ilə diametr ölçmə hələ də ən önəmli diaqnostik metodu hesab olunur. Diametr ölçmə üçün MRI və angioqrafiya da istifadə edilə bilər.

Ürək və Damar cərrahiyəsinin kompleks əməliyyatları arasında olan Bentall əməliyyatında şəkildə görüldüyü üzrə, genişlənmiş Asendan Aorta tamamilə çıxarılır. Çıxarma Aorta kökünə qədər uzadılarkən, buradan çıxan koronar arteriyalar (ürəyi bəsləyən damarlar) çıxış yerlərindən ayrılır və təkrar tikilmək üzrə hazırlanır.

Aorta qapağı tamamilə çıxarılır. Yəni bu faktlarda aorta qapağı ümumiyyətlə təmirə uyğun deyil, darlıq göstərir və ya çatışmazlıq nəticəsində qapaq yarpaqları təmirə uyğun olmaqdan çıxmışdır. Bu səbəblə qapağın əvəz edilməsi zərurətə çevrilmişdir. Bicuspid (iki yarpaq) qapaqlarda çox müşahidə etdiyimiz bir vəziyyətdir.

Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi

Şəkildə də görüldüyü kimi, aorta qapağı ya bioloji ya da metal (mexaniki) qapaq ilə dəyişdirildikdən sonra aorta kökü də daxil olmaqla bütün genişlənən aorta süni materialdan emal edilmiş "Greft" ilə dəyişdirilir. Bəzi şirkətlər tərəfindən qapaqlı hazır greftlər emal edilmişdir və bunlar Bentall Əməliyyatı üçün istifadə edilə bilər. Bu əməliyyatlardan sonra yenə şəkildə görüləcəyi üzrə, koronar arteriyaların "Reimplantasiya"sı tətbiq olunar, yəni ürəyi bəsləyən damarlar təkrar "yeni aorta"na, yəni greftə tikilir.

Bütün bu proseslər ciddi bir düzgünlüq, yüksək diqqət və geometriya hakimiyyəti tələb edir. Çünki Koronar Damarların yamuk, səhv tikilməsi və ya tikiş qeyri-kafiliyi vəziyyətlərində, ürəyin qidalanması pozula bilər, ağır nəticələr yarada biləcək komplikasyonlar baş verə bilər. Bu Bentall əməliyyatının çetinliyi bu addımdadır.

Əməliyyatın nəticələri təcrübəli əllərdə ümumiyyətlə yaxşıdır. Cərrahiyyədən asılı olarak ölüm faizi 1-12% arasında dəyişir. Bentall Əməliyyatı məqalənin şəkilində olduğu kimi çox kiçik kəsilərdən də tətbiq edilə bilər. Əməliyyatın çətinliyi nəzərə alındıqda, kəsiyin kiçikliyi belə bir əməliyyatın xəstələrin ümumi estetiğinə təsir etmədən, sümük kəsisini ən aza endirərək, sümüyə bağlı komplikasyonları önləməsi baxımından və xəstə məmnuniyyəti/psixologiyası cəhətdən olduqca faydalı bir üsul olaraq görünməkdədir.

Bentall Əməliyyatı qoruyucu bir müalicə üsuludur; xəstələri ürək çatışmazlığından, aorta yırtılmasından qorur. Kiçik Kəsi isə sternum sümüyünün əməliyyatdan sonra oynaması, daha az infeksiya və xəstə psixologiyasına müsbət təsirlərlərinə görə qoruyucu məqsədli müalicə metodları daxilindədir.


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 27519 times.


Comments

Loading...


Əlaqəli Məqalələr