Cerrahi Spektrum


Yetişkin Kalp Ameliyatları Spektrumu

 • Atan kalpte Bypass Ameliyatları (off-pump Teknik, MIDCAB Teknik)
 • Küçük kesi ile kalp deliği kapatılması (Minimal invasif ASD kapatılması)
 • Küçük kesi yara ile Kapak onarımı yada değiştirilmesi
 • Ameliyat Robotu ile (Da Vinci Sistemi) total endoskopik Ameliyatlar
 • Aritmi Cerrahisi, Atrial Ablasyon teknikleri, Kalp Pili yada AICD implantasyonu
 • Torakal Aort cerrahisi
 • Aort kapak onarımı
 • Aort kökü cerrahisi
 • Kalp ve Akciğer transplantasyonu
 • Periferik damar ve Karotis Cerrahisi

Konjenital Kalp Ameliyatları Spektrumu

 • Yeni Doğan ve Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Minimal İnvazif Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Siyanotik / Non-Siyanotik, Palyatif veya Korrektif Cerrahi girişimler, ECMO, NO gibi support sistemleri ile tecrübeler

KALP CERRAHİSİNDEKİ BİLİMSEL CALIŞMALARI

1997 – 2006 Minimal Invasif “küçük yara” ile Bypass

1997 – 2006 Minimal invasif “küçük yara” ile kapakçık tamiri

1998 – 2006 Robot ile Kalp Bypass tedavisi

 • Robot ile gögüs kafesini açmadan doppel-bypass
 • Robot ile göğüs kafesini açmadan ASD kapatılması
 • Robot ile Sağ Koroner artere total endoskopik müdahale

2001 – 2012 Ana atardamar cerrahisinde hastayı soğutmadan ameliyat konsepti (mild hypothermia)

2001 – 2006 Uyanık hastada atan kalpte bypass cerrahisi (quality of life, mobilizasyon, endojen hormonlar ve stress faktörleri)

1997 – 2006 Atan kalpte full arter bypass tedavisi, klinik takip sonuçları (mid-term)

2005 Aort cerrahisinde full organ perfüzyon kanülünün buluşu

2006 Radio-frequenz Chip teknolojisinin tıpta uygulama çalısmaları

 • “Wireless left atrial pressure device”
 • “Wireless coronary flow device”


Prof. Dr. Tayfun Aybek

Ürək-Damar Cərrahiyyəsi

Şəhər nömrəsi: +90 850 532 63 00
7/24 Dəstək: +90 534 520 53 17 (Telegram)
E-Poçt: ta@tayfunaybek.com

TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ
TOBB ETÜ Hastanesi, Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

Aorta Anevrizması (Genişlənməsi) Nədir?

Bədənimizdəki ən böyük damar olan Aorta damarı, ürəkdən birbaşa çıxan və bütün orqanlara təmiz qan daşıyan "əsas qan xətti"dir. Şəxsin boyu və çəkisini nəzərə alaraq, dəqiqədə 3 ila 6-7 litr qan daşır. Bu qanı daşıyarkən, ürək atış gücünə və bədən quruluşuna görə içində müəyyən bir təzyiq (80 - 140 mmHg) mövcuddur. Biz buna xalq arasında qan təzyiqi deyirik. Aorta müxtəlif səbəblərdən bədəndə səssizcə böyüyə bilər. Bunun erkən təsbit edilməsi lazımdır.

39175 dəfə просмотрено

Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu...

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yaxşı üsuldur. Mümkün olduğu qədər, səbəbi istər revmatik istər degenerativ olsun mitral qapaq təmir edilməlidir. Uzunmüddətli klinik tədqiqatlar göstərir ki, xəstəyə ən faydalı, ən sağlam və komplikasyonları ən az olan üsul "Təmir"dir. Qoltuqaltı əməliyyatı isə Mitral Təmir hallarında tətbiq edilə bilər.

31265 dəfə просмотрено

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə aritmiya faktlarında müşahidə edilməkdədir. Çox ciddi aritmiyalar ola biləcəyi kimi, müvəqqəti və zərərsiz aritmiyalar da yarana bilər. Ürəyimiz gündə təxminən 100.000 - 150.000 dəfə vurur, bu atışların 500 dənəsi və ya daha azı aritmiya formasında olduğunda ümumiyyətlə müalicəyə ehtiyac yoxdur.

16831 dəfə просмотрено