“Kapalı” Yöntem (Endovasküler Stent Tedavisi) “EVAR”


Bir çok sorunlarla birlikte olan açık cerrahi teknik yerine, uygun anevrizmalarda karına kesi yapmadan kasıktan teller ve kateterler kullanılarak anevrizmanın tedavi edilmesi olan endovasküler onarım yapılabilmektedir. Burada uygulanan yöntem bir kateter (ince plastik boru) üzerine yerleştirilmiş olan yapay damarın kasıktan atardamar içine oradan da karındaki aortanın hastalıklı bölümüne ilerletip, yapay damarın o bölüme yerleştirimesidir. Bu sayede anevrizma kasıktaki kesiden başka bir kesi yapmadan, içerden tedavi edilebilmektedir. İçerisinde kanı taşıyan yapay damarın olduğu anverizma zamanla sönmekte ve tedavi edilmiş olmaktadır. Bu yöntem röntgen altında ve ameliyathane koşullarında yapılmalıdır. İşlem genellikle 1-2 saat kadar sürer. Hastanede kalım süresi 1-2 gündür ve yoğun bakım ünitesinde yatmak gerekmeyebilir (Şekil 2). Ancak herhangi bir komplikasyon (stent kayması, böbrek veya başka bir önemli damarın tıkanması, kanama vb.) durumunda açık ameliyata dönme olasılığı vardır. Bu olasılık düşük olmakla beraber, anatomik yapıya ve ekibin tecrübesine göre değişir. İşlemin, mutlaka bu türden durumların da, rahatlıkla tedavi edilebileceği bir klinikte yapılması uygundur. Ayrıca hastaların belirli aralıklarla takibi gereklidir. Yapay damarın çevresindeki anevrizma boşluğu, yıllar sonra bile tekrar kanlanmaya başlayabilir. Endoleak adı verilen bu sorunu tedavi etmek için tekrar endovasküler girişim veya ameliyat gerekli olabilir. Her anevrizma endovasküler yöntemlerle tedavi edilemez. Bazı anevrizmalarda halen en güvenilir yöntem açık cerrahi onarımdır. Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi doktorları size bu konuda bilgi verebilirler.

Torasik (göğüs içi) Aort Anevrizması Belirtileri ve Tedavileri

Responsive image Göğüs içindeki Aorta 3 bölümden oluşur. Çıkan Aort, Arkus Aort, İnen Aort. Bu anevrizmalar herhangi bir belirti vermeksizin, sessizce büyüyebilirler. Bazen sırt ağrısı semptomları ile yapılan muayenelerde rastlantı sonucu teşhis konur. 5,5 cm çapı ve üzerine erişmiş çıkan aort hasta için hayati risk arz eder. Zira duvarının incelip, yırtılması sonucu, kann kalp boşluğuna birkaç saniyede yayılır ve kalbi sıkıştırarak, durdurur.
Prof. Dr. Tayfun Aybek

Ürək-Damar Cərrahiyyəsi

Şəhər nömrəsi: +90 850 532 63 00
7/24 Dəstək: +90 534 520 53 17 (Telegram)
E-Poçt: ta@tayfunaybek.com

TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ
TOBB ETÜ Hastanesi, Yaşam Caddesi No:5 Söğütözü 06510 Ankara

Aorta Anevrizması (Genişlənməsi) Nədir?

Bədənimizdəki ən böyük damar olan Aorta damarı, ürəkdən birbaşa çıxan və bütün orqanlara təmiz qan daşıyan "əsas qan xətti"dir. Şəxsin boyu və çəkisini nəzərə alaraq, dəqiqədə 3 ila 6-7 litr qan daşır. Bu qanı daşıyarkən, ürək atış gücünə və bədən quruluşuna görə içində müəyyən bir təzyiq (80 - 140 mmHg) mövcuddur. Biz buna xalq arasında qan təzyiqi deyirik. Aorta müxtəlif səbəblərdən bədəndə səssizcə böyüyə bilər. Bunun erkən təsbit edilməsi lazımdır.

39175 dəfə просмотрено

Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu...

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yaxşı üsuldur. Mümkün olduğu qədər, səbəbi istər revmatik istər degenerativ olsun mitral qapaq təmir edilməlidir. Uzunmüddətli klinik tədqiqatlar göstərir ki, xəstəyə ən faydalı, ən sağlam və komplikasyonları ən az olan üsul "Təmir"dir. Qoltuqaltı əməliyyatı isə Mitral Təmir hallarında tətbiq edilə bilər.

31265 dəfə просмотрено

Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?

Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə aritmiya faktlarında müşahidə edilməkdədir. Çox ciddi aritmiyalar ola biləcəyi kimi, müvəqqəti və zərərsiz aritmiyalar da yarana bilər. Ürəyimiz gündə təxminən 100.000 - 150.000 dəfə vurur, bu atışların 500 dənəsi və ya daha azı aritmiya formasında olduğunda ümumiyyətlə müalicəyə ehtiyac yoxdur.

16831 dəfə просмотрено